Synopsis
Starring
More Like
A prince becomes involved in the struggle between a forest princess and the encroachment of mechanization.

 • Yoji Matsuda
  Yuriko Ishida
  Yuko Tanaka
  Kaoru Kobayashi
  Masahiko Nishimura
  Tsunehiko Kamijô
  Sumi Shimamoto
  Tetsu Watanabe
  Mitsuru Satô
  Akira Nagoya
  Akihiro Miwa
  Mitsuko Mori
  Hisaya Morishige
  Takako Fuji
  Billy Crudup

Princess Mononoke

1997 Adventure Anime Fantasy 8.4 IMDB 76 Metascore
A prince becomes involved in the struggle between a forest princess and the encroachment of mechanization.
 • HD 4K

Starring

 • Yoji Matsuda
  Yuriko Ishida
  Yuko Tanaka
  Kaoru Kobayashi
  Masahiko Nishimura
  Tsunehiko Kamijô
  Sumi Shimamoto
  Tetsu Watanabe
  Mitsuru Satô
  Akira Nagoya
  Akihiro Miwa
  Mitsuko Mori
  Hisaya Morishige
  Takako Fuji
  Billy Crudup